Kosten

 

Hoe vaak koopt u een woning? Waarschijnlijk zijn de keren in uw leven op de vingers van één hand te tellen. Bos & Wietse Makelaardij heeft vaker met dit bijltje gehakt. Wij begeleiden zeer regelmatig kopers in het aankooptraject van een nieuwe woning of appartement. Met aankoopbegeleiding weet u tot achter de komma wat u koopt.

Bereikbaar
Natuurlijk gaat u op uw eigen tijd kijken naar uw toekomstige woning of appartement. Ook ’s avonds en op zaterdag is Bos & Wietse Makelaardij u graag van dienst. Wij gaan met u mee om uw droomwoning aan een grondige inspectie te onderwerpen. Service van de zaak!

Reken maar dat wij voor u aan de slag gaan!
 
10 stappen voor het kopen van een woning
Om uw droomhuis te kopen, heeft Bos & Wietse Makelaardij een praktisch plan van aanpak. In tien stappen leiden wij u naar uw nieuwe thuis.


 
1) Wensen in kaart brengen

Bos & Wietse Makelaardij brengt samen met u in kaart wat uw wensen zijn, ook rekening houdend met uw investeringsmogelijkheden. De gemaakte afspraken worden goed vastgelegd, ook die over de kosten.

 
           2) Zoeken naar een passend woningaanbod

We selecteren een aantal woningen die passen bij uw wensen en mogelijkheden. Natuurlijk zoeken we daarvoor in het meest actuele aanbod in Harderwijk en Ermelo (ook in andere plaatsen begeleiden wij u graag!)               

 
3) Keuze aanbieden

Bos & Wietse Makelaardij presenteert u een aantal passende woningen. Als u zelf al een selectie heeft gemaakt, kan Bos & Wietse Makelaardij de transactie ook vanaf deze stap begeleiden. Op een professionele manier!


 
  4) Bezichtiging

U gaat de woningen van uw keuze goed en zorgvuldig bekijken. Bos & Wietse Makelaardij helpt u daarbij en let op de bouwkundige staat, de staat van onderhoud en eventuele gebreken. Alles wat de kwaliteit en prijs van de woning kan beïnvloeden, wordt meegenomen in onze beoordeling. 

 
5) Kwaliteit en bouwkundig onderzoek

Als u een uitgesproken voorkeur heeft, is het tijd voor gedegen onderzoek. Bos & Wietse Makelaardij bekijkt welke rechten of plichten bij de woning horen. Gekeken wordt onder andere naar de kadastergegevens, bestemmingsplannen, juridische aspecten, erfrecht, kwalitatieve verplichtingen of toekomstige onderhouds-kosten. Waar nodig schakelt uw makelaar daarbij deskundige hulp in.

 
  6) Onderhandelen

Het is tijd om een bod te doen en te gaan onderhandelen. U heeft nu zekerheid over de kwaliteit en staat van onderhoud van de aangeboden woning. Op basis daarvan weet u exact wat de woning waard is. U kunt zelf een eerste bod doen. Bos & Wietse Makelaardij kan in goed overleg met u onderhandelen over de prijs en de bijkomende condities. Komt het overeenstemmingmoment dichterbij? U kunt alvast een optie nemen op de aankoop van het huis.

 
7) Opstellen overeenkomst (met bedenktijd)

De afspraken worden vastgelegd. Als u het eens bent met de verkopende partij, wordt de koopakte opgesteld. Bos & Wietse Makelaardij verzorgt dat graag voor u. Wat ook kan: de verkopende partij stelt de akte op, die wij vervolgens controleren. U heeft tot drie werkdagen na het sluiten van de akte het recht om alsnog van de koop af te zien.

 
  8) Financiering regelen

Het is tijd om de financiering rond te maken. Als u daar prijs op stelt, kan Bos & Wietse Makelaardij u daarbij adviseren en bemiddelen. Desgewenst regelen we de aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie. 


 
9) Overdracht van de woning

De notaris komt in beeld, de overdracht komt eraan voor de daadwerkelijke overdracht van de woning. De aktes worden ondertekend: de akte van levering en meestal ook de hypotheekakte. Bos & Wietse Makelaardij zorgt dat al de benodigde gegevens op de goede manier zijn aangeleverd. U bent nu eigenaar van uw droomhuis!


 
  10) Zekerheid bij geschillen

Bos & Wietse Makelaardij is aangesloten bij de NVM. Dat biedt u bij klachten of geschillen de zekerheid dat er altijd een aanvaardbare oplossing wordt gevonden. Meestal gaat dat in goed overleg. Maar komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie.