Meldingsplicht

 

Onderzoeksplicht en meldingsplicht
Bij de verkoop van onroerende zaken spelen twee zaken een belangrijke rol: de onderzoeksplicht en de meldingsplicht. Bij de verkopende partij of de verkopende makelaar ligt de meldingsplicht. Dit betekent dat deze partij verplicht is om alle informatie te vermelden die van invloed zijn op uw besluit een woning wel of niet aan te kopen. Alles wat de verkopende partij, de eigenaar of diens makelaar, weet (en soms zelfs had kunnen of behoren te weten) over het huis, moet volgens de wet gemeld worden aan u als koper. Dit betreft met name gebreken, afwijkingen of onvolkomenheden. Naast de meldingsplicht van de verkoper hebt u als koper een onderzoeksplicht. U dient de woning grondig te inspecteren op zichtbare gebreken of op factoren die zouden kunnen wijzen op verborgen gebreken. Ook dient u bij de tegenpartij nadrukkelijk te vragen naar mogelijke afwijkingen, gebreken of onvolkomenheden. Hierbij zal uw makelaar van Bos & Wietse Makelaardij een belangrijke rol spelen. Immers, doordat hij hiervoor opgeleid is en dit zijn dagelijkse werk is, zal hij zaken signaleren die voor een leek vaak onopgemerkt blijven.
Daarnaast bestaat er een schemergebied. Als er zaken zijn die met het blote oog direct opvallen, hoeft de verkopende partij dit niet te melden. Immers, het is toch duidelijk zichtbaar dat er een gebrek is en u als aankopende partij had door uw onderzoeksplicht dit eenvoudig kunnen constateren.

Om het even in het extreme te trekken: er zit een gat van een meter bij een meter in het dak. Dit hoeft de verkopende partij niet te melden, omdat u dat zelf ook kunt zien. Maar waar eindigt dit? Hetzelfde geldt ook voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook hier dient u zelf onderzoek naar te (laten) doen. Verder is het van belang om te (laten) onderzoeken of er bij de gemeente of provincie bekend is dat er bodemverontreiniging aanwezig is of kan zijn. Dit geldt ook voor de naaste omgeving, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een olietank of de gevolgen van een vroeger aanwezige olietank. Bij oudere gebouwen is het ook altijd van belang te onderzoeken of er sprake is van gebruik van asbest en met name van los asbest. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar het hangt sterk af van de wijze waarop het is toegepast en in welke staat het verkeert. In al deze gevallen is het goed om te weten dat een professionele partij uw belangen behartigt. Een goede makelaar verdient zijn kosten voor u gemakkelijk terug. Vandaar, een makelaar van Bos & Wietse Makelaardij!